Nejsmysluplnější dárek, který jako budoucí táta můžete své ženě dát

Jako hlava rodiny chcete dát svým nejbližším pocit bezpečí a jistoty. A s tím pomáháme.

Poukaz na členství ve Spolku pro mateřství zajistí vaší partnerce spoustu výhod nejen v těhotenství. Například online předporodní kurz, dále online konzultace s lékaři, ale i finanční krytí ve výši 500 000 korun, když věci nejdou podle plánu.

Chci zjistit více

Proč koupit členství

Finanční krytí

Finanční krytí ve výši 500 000 korun

Více jak 100 000. Tolik dětí se každý rok v ČR narodí. U téměř 5 % z nich se projeví vrozená vada. K diagnóze některých z nich může dojít už při prenatálních vyšetřeních. Jsou tu ale vady, které lékař odhalí až po porodu. A mohou dlouhodobě ovlivnit kvalitu života nejen dítěte, ale i celé rodiny.

A pro tyto situace jsme tu my

Spolek pro mateřství finančně kryje ty členky a jejich rodiny, u jejichž dítěte lékař diagnostikuje některou ze 72 vrozených vad, které Spolek kryje. A to nehledě na stupeň postižení. Dle statistik tak Spolek kryje v  průměru každé 336. narozené dítě . A to kdykoliv po porodu až do 3 let věku dítěte.

Sami jsme si podobnou zkušeností prošli a jsme tu od toho, abychom vám poskytli potřebou podporu. 36 měsíců krytí za jednorázový členský příspěvek 2 500 Kč. Každý měsíc, tak vychází na 70 Kč.

Finančním krytím to ale
zdaleka nekončí

Ihned po vstupu do Spolku může vaše partnerka i rodina začít využívat výhody členství. Abyste si byli jistější během plánování těhotenství, v jeho průběhu i po něm.

Další výhody členství

Kromě finančního krytí ve výši 500 000 Kč obdarovaná maminka získá:

 • Online předporodní kurz Porod bez obav

 • Online konzultace pro celou rodinu

 • Přehled nároků v rámci SOC/ZDRAV

 • Články pro těhotné a maminky

Princip spolku

Jak to funguje?

Každá členka zaplatí jednorázový vstupní příspěvek ve výši 2 500 Kč a nebo poukazem ve stejné hodnotě. Díky členství tak může budoucí maminka ihned čerpat řadu benefitů jako např. online předporodní kurz, online konzultace s lékaři a další. Navíc je v rámci členství ona i její dítě finančně kryté po dobu 3 let pro případ, že se miminko neočekávaně narodí s některou z vrozených vad.

Z každého příspěvku jde přesně 90 % do Fondu maminek, odkud se finanční pomoc potřebným členkám vyplácí. Ze zbylých 10 % Spolek financuje ostatní benefity pro členky a provoz Spolku.

Fond maminek - diagram Fond maminek - diagram
Nejdůležitější je podpořit rodiče nejen z hlediska lékařské péče, ale i psychiky. Budoucí maminka, která se cítí psychicky v klidu, je polovina vydařeného těhotenství.
Spolupracující lékař MUDr. Lubomír Hašlík Vedoucí lékař Centra fetální medicíny a Centra prenatální diagnostiky v ÚPMD v Podolí

Je členství to pravé
pro vás a vaši partnerku?

 • Co vše je třeba ke vstupu do Spolku splnit?

  Členkou Spolku se může stát žena, která:

  • je ve věku 18 až 40 let
  • přihlásí se do Spolku nejpozději jeden den před skutečným dnem porodu
  • prohlásí, že ke dni vstupu do Spolku nevyplývá z žádné lékařské zprávy jakákoliv zmínka o výskytu a/nebo podezření na výskyt vrozené vývojové vady u miminka, které čeká (pokud je těhotná)
  • prohlásí, že si není vědoma, že by jí samotné nebo jejímu dříve narozenému dítěti, otci jejího dítěte nebo jejímu sourozenci byla diagnostikována jakákoliv vrozená vada uvedená ve stanovách Spolku
  • je vedená u české nebo slovenské zdravotní pojišťovny
  • přijme stanovy Spolku
  • zaplatí členský příspěvek ve výši 2 500 Kč nebo využije darovaný poukaz na členství
 • Jak častý je výskyt vrozených vývojových vad, které Spolek kryje?
  Spolek kryje 72 diagnóz vážných vrozených vývojových vad. V průměru každé 336. dítě se s jednou z těchto diagnóz narodí. Členství ve Spolku tak finančně kryje fakticky každé 336. dítě.
 • Je Spolek nadace?
  Spolek není nadací. Hlavním rozdílem je, že nadace řeší žádosti o finanční pomoc zpětně, kdy už se dítě s nějakým závažným onemocněním potýká. Nadace mají v naší společnosti nezastupitelné místo a i v rámci našeho Rozcestníku se snažíme některé maminky na příslušné nadace nasměrovat. Do našeho Spolku ale maminky vstupují ve chvíli, kdy miminko teprve plánují a nebo už těhotné jsou, ale vždy dříve, než k diagnostikování vrozené vývojové vady dojde. Proaktivně a včas tak udělají něco pro sebe a svoji rodinu. Členstvím získají "zadní vrátka" pro případ, kdy v budoucnu něco nepůjde podle plánu. Pokud vše podle plánu půjde, jejich členský příspěvek pomůže jiné mamince, která takové štěstí neměla. Spolek je totiž založen na principu vzájemnosti, což je další věc, kterou se liší od nadace. Tento princip vzájemnosti je vysvětlen v FAQ dále.
 • Jaké vrozené vady Spolek kryje?
  Po řadě konzultací s odborníky, přednosty dětských klinik a lidmi z oboru, jsme určili 72 diagnóz vrozených vad a vzácných onemocnění, které podstatně ovlivňují kvalitu života dítěte a jeho rodiny z dlouhodobého hlediska. Onemocnění, která vyžadují zdravotní péči, která je často velmi nákladná a nebývá vždy hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Kvůli platné legislativě nemůže Spolek vyplácet rozdílnou výši finanční pomoci u různých vrozených vad. Finanční krytí je tak jednotné a to ve výši 500 000 Kč. Konkrétní výčet vad, které Spolek kryje najdete zde.
 • Jak je to s pořízením členství?
  Členství si může zájemkyně pořídit buď sama na našich webových stránkách nebo může členství získat jako dárek. Poukaz na členství ve Spolku pořídíte za stejnou cenu jako samotné členství a partnerka, sestra nebo kolegyně při registraci už jen použije kód z poukazu, čímž se její členství aktivuje.